Pojištění storno poplatků

Pojištění storna zájezdu je obvykle nabízeno pojišťovnami k základní formě cestovního pojištění. Určitou rozšířenou formu představuje celkové pojištění storno poplatků. Tento druh pojištění kryje rizika spojená s událostmi, které dané pojištěné osobě nedovolují odcestovat na předem rezervované zájezdy. Kompletní pojištění storna poplatků tedy chrání pojištěnce pro případ nevycestování v důsledku vážných osobních událostí. Rezervace a případné nevycestování obvykle podléhá zaplacení storno poplatků, které v některých případech mohou činit až 100 % sjednané ceny zájezdu. Vzhledem k tomu, že nepříjemné události se nedají vždy předem odhadnout, představuje pojištění storna určitou ochranu pro všechny potenciální zájemce o tento druh cestovního připojištění.

Události vedoucí ke stornu

Pojištění storna zájezdu a dalších souvisejících poplatků se odvíjí od závažných důvodů neúčasti na rezervovaném zájezdu. Dané sjednané pojištění se vztahuje na vážné osobní důvody, které nedovolují vycestování v daném termínu. Do těchto událostí spadají následující důvody ke stornu:

  • onemocnění, nebo úraz vztahující se k pojištěné osobě, nebo jeho nejbližších příbuzných
  • úmrtí pojištěné osoby, nebo případně blízkých osob
  • škody vzniklé na majetku v daném bydlišti, vzniklé těsně před odjezdem
  • apod.

Definice a popis nečekaných událostí vedoucích ke stornu zájezdu, jsou přesně popsány v uzavřené pojistné smlouvě. Popřípadě vychází ze zákonem stanovených podmínek, které k takovémuto kroku vedou. Pojištění storna poplatků zahrnuje zrušení zájezdu, nevyužití letenek, zrušení pobytu a dalších souvisejících poplatků.

Pojistné a pojistné plnění

Úroveň a rozsah pojištění storna zájezdu je závislé na sjednaných podmínkách mezi pojištěncem a pojišťovnou. Pro stanovení výše pojistného se uplatňují obvykle stanovená procenta z celkové ceny zájezdu. Pojistné plnění v případě vzniku pojistné události se odvíjí od limitu pojistného plnění a míře spoluúčasti.

kalkulačka povinné ručení, cestovní pojištění do zahraničí, porovnejte si cestovní pojištění a vyberte nejvýhodnější