Pojištění storna zájezdu

Jak jsem se zmínila již v předchozím článku, můžete přijít o své peníze při nákupu dovolené, někdy z důvodu nečekané události, nejčastěji spojené s onemocněním. Bohužel, ani v případě, že pojištění storna zájezdu, dovolené, či cesty máte, nekryje tato pojistka celou, vámi již zaplacenou, částku za zájezd. Ve většině případů můžete pojistku na stornopoplatky pořídit přímo v cestovní kanceláři. Pokud je dodatkové pojištění pořízeno sjednáno v době kratší jak 14 dnů, před plánovaným nástupem na cestu, pojišťovny snižují pojistné plnění až o 50 procent. Pokud máte svou vlastní pojišťovnu, kde máte uzavřeny i jiné pojistky a jste s touto pojišťovnou spokojeni, nemusíte uzavírat pojištění stornopoplatků přímo v cestovní kanceláři, ale právě ve své, oblíbené a ověřené, pojišťovně. Je třeba ale brát na zřetel, že pojišťovny zaplatí, dle pojistných podmínek, vždy jen část zaplacených stornopoplatků. Ale upřímně – každá koruna dobrá. Takovéto pojištění obsahuje i řadu výluk - vyjímek, které z takovéto pojistky udělají naprosto bezcennou pojistku. Je třeba být v takovém případě velmi obezřetný. Vyjmenujeme si několik případů, které tvoří výluky z pojištění stornopoplatků.

Výluky u pojištění stornopoplatků

Co to je vlastně výluka z pojištění? Jsou to vyjmenované okolnosti, či události, chcete-li podmínky, na které se pojištění nevztahuje. Patří sem například: ztráta zaměstnání, nezískané vízum, nemožnost čerpat v práci dovolenou na vámi zvolený termín dovolené, změny zprostředkovatele zájezdu, nepříznivá situace v zemi, kam jste se chystali vycestovat, změna zdravotního stavu vlivem psychické poruchy, deprese, či psychické choroby. Pokud se změní váš zdravotní stav v důsledku požití alkoholických nápojů, či použití jiných návykových látek, pojištění se na stornopoplatky nevztahuje. Dále v situacích, kdy dojde ke změně zdravotního stavu v důsledku očkování, nebo když dojde ke změně zdravotního stavu v důsledku komplikací po jakékoli kosmetické, či plastické operaci. Určitě by pojistka byla bezcenná v případě otěhotnění a s ním souvisejících potížích.

kalkulačka povinné ručení, cestovní pojištění do zahraničí, porovnejte si cestovní pojištění a vyberte nejvýhodnější