Cestovní pojištění

Když už je řeč o poplatcích za zrušení zájezdu, je třeba si také něco málo říct o klasickém cestovním pojištění. Nebudeme se zabývat tím, k čemu je dobré a proč jej uzavřít před jakoukoliv cestou. Budeme se zabývat pouze výlukama, tzn. situacemi, na které se cestovní pojištění nevztahuje. Ať už sjednáváte cestovní pojištění, nebo pojištění stornopoplatků, je třeba si pořádně smlouvu pročíst před jejím podpisem. Mnohdy to bývá problém, protože cestovní kanceláře tyto podmínky dávají svým klientům k dispozici většinou až se zaplacenou pojistnou smlouvou. Solidní cestovní kancelář vám, na vaše vyžádání, tyto podmínky dá předem přečíst, některé kanceláře je mají dokonce na svých webových stránkách. Je tedy pouze na vašem zvážení, zda si cestovní pojištění, popřípadě pojištění stornopoplatků uzavřete sami, ve vámi vybrané pojišťovně, nebo to necháte na cestovní kanceláři. Výluky u pojištění stornopoplatků má často jiné výluky než pojištění klasické – cestovní. Výluky u pojištění stornopoplatků jsme si zhruba popsali v jednom z předchozích článků. Nyní si tedy popíšeme některé výluky u cestovního pojištění.

Výluky u cestovního pojištění

Dále popsané výluky vám mohou zkomplikovat výplatu škody v případě pojistné události. Samozřejmě každá pojišťovna má jiné výluky, ale tyto jsou uvedeny u většiny cestovních pojištění různých pojišťoven. Takže sem patří např. nemoc, či úraz s příznaky ještě před odjezdem, provozování vrcholového, či rizikového sportu, náročná vyšetření u odborných lékařů – počítačová tomografie, ultrazvuk, endoskopie, neakutní chirurgické zákroky, nestandartní vyšetření krve. Tato vyšetření musíte mít odsouhlaseny pojistitelem. Dále sem patří jakýkoliv druh ošetření zubů a služeb s ním spojených. Vyjímkou je ošetření zubů u úrazu či první pomoci. Také do výluk patří provedení úkonů mimo zdravotnická zařízení, která neprovádí lékař nebo zdravotní sestra mající k úkonu kvalifikaci, nebo léčení, které není vědecky, nebo lékařsky uznávané. A v neposlední době sem patří i duševní, psychické, neurologické změny či poruchy zjištěné při lékařském vyšetření.

kalkulačka povinné ručení, cestovní pojištění do zahraničí, porovnejte si cestovní pojištění a vyberte nejvýhodnější